27-9-2013 8:30p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

新學員訓練短片

 

Part1 Part2 Part 3(A & B) Part4 Part5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本學院歷年來所累積的驕人成績,實屬得來不易,
短片和照片拍與否,學員自我決定,
全有賴於各成功例子的學員願意給大家分享,本學院在此作出衷心感謝和摯誠敬意。
其他成功例子只可親臨本院提供個別參考,不便之處,敬請原諒。